Privacy statement AVG

 
Met dit privacy statement willen we u laten weten welke gegevens Scott BilsenTravel van u verzamelt en met welk doel we dit doen. Het privacy statement is van toepassing op alle diensten die door Scott BilsenTravel worden aangeboden, zoals onze websites, nieuwsbrieven en promoties. Gegevens die u aan Scott BilsenTravel verstrekt zullen we vertrouwelijk en conform de toepasselijke Europese Wetgeving – AVG behandelen.
Scott Bilsen Travel garandeert u uw gegevens te allen tijde met de grootste zorg te zullen behandelen en nooit en te nimmer uw gegevens aan derden ter beschikking te stellen of te verkopen. Ook reeds lang voordat in Europees verband of in de A.V.G. een zekerheidstelling hieromtrent werd geformuleerd, gingen wij met de hoogste zorg ter bescherming van uw privacy om met al uw gegevens. Feitelijk is voor wat dit onderwerp betreft niets veranderd in onze waarborg die wij u dienaangaande bieden.

1. Voor welke doelen verzamelt Scott BilsenTravel gegevens?

Boekingen en informatie

Wanneer u een reis boekt of eerst informatie vraagt, dan verwerken wij uw gegevens om uw opdracht cq aanvraag goed te kunnen afhandelen. Hierbij gebruiken we uw persoonsgegevens die u opgeeft. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Scott BilsenTravel die zich bezig houden met de door u gevraagde diensten.

Vragen

Wanneer u Scott BilsenTravel een vraag stelt of wanneer u telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt met Scott BilsenTravel dan vragen wij om uw contactgegevens voor het afhandelen van uw vraag. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Scott BilsenTravel die zich bezig houden met de afhandeling van uw vraag.

Het bezoek aan ScottBilsenTravel websites

Om uw bezoek aan onze websites te vergemakkelijken maken wij gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, die dienen om onze website beter te laten werken. Daarnaast kunnen sommige van onze social media functionaliteiten (zoals Facebook en Twitter en LinkedIn) gebruik maken van cookies. Cookies worden nooit en te nimmer gebruikt om uw privégegevens van uw computer te halen of wachtwoorden te achterhalen. Wij gebruiken evenmin tracking cookies om individueel surfgedrag bij te houden.
Lees meer informatie over het gebruik van cookies in onze cookieverklaring.

2. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor u uw gegevens hebt verstrekt. U kunt ons ook verzoeken uw gegevens te verwijderen door daartoe een mail te sturen naar info@scottbilsentravel.com

3.Hoe kan ik mijn gegevens inzien, verbeteren of verwijderen?

Als u wilt weten welke gegevens Scott BilsenTravel over u heeft vastgelegd en waarvoor we deze gebruiken, dan kunt u deze informatie opvragen via info@scottbilsentravel.com. Hier kunt u ook een verzoek om verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens indienen.

4. Hoe zit het met de privacy van kinderen?

Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je eerst toestemming krijgen van één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger. Wij vragen je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken als je nog geen toestemming hebt gekregen.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan door Scott BilsenTravel worden gewijzigd. We zullen alle wijzigingen van het privacy statement op deze pagina aangeven. We raden u aan dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van het geldende Privacy statement op de hoogte bent.